Υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ στις αθλητικές ταυτότητες.

Παρακαλούνται οι νέοι μαθητές της σχολής που δεν έχουν παραλάβει ακόμα τις αθλητικές τους ταυτότητες όπως αποστείλουν στην σχολή τον αριθμό του ΑΜΚΑ.

Σύμφωνα με την νέα οδηγία της Γ.Γ.Α το ΑΜΚΑ θα πρέπει να αναγράφετε και στην αθλητική ταυτότητα. 

Ευχαριστώ πολύ

Διονύσης Βλασόπουλος