Προχωρημένη Εκπαίδευση

Παρατηρώντας τα πουλιά, ανακαλύψαμε τα θερμικά ρεύματα.

Σήμερα πετάμε μέσα στα θερμικά σαν τα πουλιά!!!

 Η προχωρημένη εκπαίδευση για την Freedom είναι μια Στρατηγική διδασκαλίας που δεν μπαίνει σε στενά πλαίσια αλλά σε χρονική περίοδο. Η εμπειρία μας έδειξε ότι η Στρατηγική διδασκαλίας αποτελεί ευρύτερη έννοια από εκείνη της μεθόδου διδασκαλίας, μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μεθόδους, με βάση συγκεκριμένες αρχές, με σκοπό να υλοποιήσει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους πάνω σε ανθρώπους με διαφορετική αντίληψη.
Στην Freedom Paragliding η προχωρημένη εκπαίδευση είναι μια διαδρομή προς την κατάκτηση του ουρανού. Ένας δρόμος ευχάριστος όπου η γνώση δεν προκύπτει από την παθητική αποδοχή αλλά ανακαλύπτεται και κατακτιέται από το πιλότο. Οι πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς δεν είναι μονοδιάστατες , η μάθηση είναι σφαιρική (ολιστική) και μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτή από διάφορα μονοπάτια .
Όπως στην σχολή αρχαρίων έτσι και εδώ η προχωρημένη εκπαίδευση ξεκινά πάλι από το έδαφος και το θρανίο.
Για να φτάσουμε ψηλά πρέπει να πατάμε γερά στο έδαφος και κυρίως να δημιουργήσουμε σωστές βάσεις.
Το επόμενο βήμα θα μας βρει να κάνουμε πτήσεις ανεμοπορίας σε (δυναμικό ρεύμα αέρα ) έτσι ώστε πετώντας σε ένα ασφαλές περιβάλλον να αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε με τον καλύτερο τρόπο τον άνεμο την θέση μας μέσα σε αυτόν και κυρίως να εξοικειωνόμαστε με τα ήπια καθοδικά και ανοδικά ρεύματα στον ουρανό. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να πετάξουμε αρκετές ώρες , να κερδίσουμε 200-300 μέτρα από το σημείο της απογείωσης αλλά δεν θα πάμε πιο ψηλά.
Για να πάμε πιο ψηλά το (ανσανσερ) που θα μας ανεβάσει στα σύννεφα ονομάζετε Θερμικό ρεύμα. Οι πτήσεις σε Θερμικά ρεύματα δεν είναι απλή υπόθεση και χρειάζεται αρκετή δουλειά και μέθοδο. Η διαδικασία σε πτήσεις με θερμικά είχε πολλά πλεονεκτήματα καθώς αναμφίβολα δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Του δίνουν, επίσης, την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ανώτερες μορφές μάθησης και νοητικών δεξιοτήτων, λ.χ. δημιουργικότητα, πλάγια σκέψη, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση καθώς και να αναπτύξει τεχνικές αυτοπειθαρχίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προχωρημένη εκπαίδευση είναι ένα Project όπου οι πιλότοι καλούνται μέσα από την δημιουργικότητα & την σκέψη να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων και εξερεύνησης .

Όλη αυτή η διαδικασία είναι ένας ευχάριστος πειραματισμός, είναι μια πνευματική ενέργεια που συνεπάγεται με σοβαρή και μελετημένη λήψη αποφάσεων. Είναι μια ενέργεια η οποία καθιστά τον πιλότο ικανό να αντιμετωπίζει πρωτότυπα τα διάφορα προβλήματα και τις δυσκολίες . Τέλος η διαδικασία μάθησης με το αλεξίπτωτο πλαγιάς δεν σταματά ποτέ , αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά οι παλιοί και πετυχημένοι πιλότοι και το μαθαίνουν σιγά σιγά αυτοί που θέλουν να γίνουν πραγματικοί πιλότοι. Η πτήση η διασκέδαση μας και η ασφάλεια έχουν πάντα έναν και μόνο αποκλειστικό υπεύθυνο ,τον πιλότο. Ο ρόλος του δασκάλου είναι ένας ρόλος καθοδηγητή που προσπαθεί να εμπνεύσει την ασφάλεια, την διασκέδαση αλλά κυρίως την ευθύνη . Ο κάθε πιλότος προχωρά σύμφωνα με την αντίληψη του και τον χρόνο που αφιερώνει σε αυτό που κάνει.

Διονύσης Βλασσόπουλος