Η στιγμή που νιώθουμε ότι η πτέρυγα, μας καλεί να την ακολουθήσουμε,

για να μας διδάξει με τον δικό της τρόπο…

Το σεμινάρια SIV  πραγματοποιούνται  μία ή δύο φορές το χρόνο πάνω από Θάλασσα ή Λίμνη για λόγους ασφαλείας. Για την ημερομηνία την περιοχή  και το χρονοδιάγραμμα υπάρχει πάντα σχετική ανακοίνωση 2 μήνες πριν.

Το σεμινάριο αυτό έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους πιλότους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να απομυθοποιήσουν τους κινδύνους τους οποίους αισθάνονται ότι διατρέχουν κατά την πτήση.

Όλοι οι ελιγμοί πραγματοποιούνται πάνω από το νερό, με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (σωσίβιο, σκάφος διάσωσης, κ.λπ.).